Tag: autoriteit

Tijdelijke machtswellustelingen

De secretaris en zijn gezin hebben niet vaak ruzie met de medemens. Meestal valt er door middel van wederzijdse redelijkheid immers wel onderuit te komen. Bij de situaties waarop het mis gaat, zijn meestal lieden betrokken die vanuit een vaak tijdelijke machtspositie hun invloed en zeggenschap overschatten of een te formele werkwijze hanteren, om over sadistische trekjes nog maar te zwijgen.

20140902_094510-1024x576

Een gevaarlijke groep vormen onder meer vrijwilligers bij evenementen en sportclubs. Bij het betreden van het terrein in kwestie of het aantrekken van een toepasselijk tricot, verandert hun tone of voice dan ook behoorlijk- en niet in positieve zin. Bij de tennisclub van vroeger liep de met een vieze baard getooide H rond die in zijn lidmaatschap van de plaatselijke baancommissie een ongekende kans zag om zijn waarschijnlijk niet al te succesvolle loopbaan te compenseren. Hij schiep er een genoegen in om vanuit zijn zelfbenoemde beslissingsbevoegheid de sportieve jeugd de toegang tot de tennisbaan te ontzeggen met nogal vage en weinig gefundeerde argumenten. Hij werd daarbij echter zo toornig dat er weinig anders op zat om het tenniscomplex maar snel te verlaten. Al weldra ging het gerucht de ronde dat “H thuis niets te vertellen had”. De situatie was een keer zo belachelijk dat de moeder van de secretaris achteraf telefonisch verhaal ging halen.

Ook attractieparken vormen een potentieel gevaar. Een jeugdvriend van de secretaris, evenmin zelden betrokken bij een akkefietje, kreeg het diverse malen aan de stok gekregen met een medewerker. Bij deze conflicten was er vaak sprake van een onbalans tussen veiligheid/ regels enerzijds en flexibiliteit/ gemak van de klant anderzijds. Formeel gezien hebben deze medewerkers dan vaak wel gelijk, maar het gezegde ‘de uitzondering bevestigt de regel’ hebben zij kennelijk niet meegekregen.

Met inmiddels steeds meer levenservaring op zak zijn de risico’s nog niet geweken. De oudste nakomeling van de secretaris is gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger. Voor hem is het heel lastig om iets aan te nemen van een onbekende “autoriteit”. De juf, ja, daar kan hij mee lezen en schrijven, maar van de eerste de beste suppoost met een felgeel hesje valt nog weinig aan te nemen, zeker als dit personage een nogal betweterige en onverbiddelijke indruk wekt. Hij of zij heeft in zijn ogen nog geen krediet opgebouwd om hem van aanwijzingen te voorzien.

baustellenschilder-2

Sleutelbegrippen in bovenstaande voorbeelden zijn macht(sbesef), houding en communicatie. Sommige mensen veranderen, eenmaal in een zekere functie geplaatst, in bazige en bureaucratische zemelaars die vanuit onwennigheid of compensatiedrang de ander de duimschroeven aandraaien. Ze vergeten daarbij dat ze met klanten of bezoekers te maken hebben die juist gebaat zijn bij een vriendelijke, flexibele, maar bovenal gastvrije benadering. Om maar af te sluiten met een positief voorbeeld: op Duitse snelwegen staat aan het begin van wegopbrekingen ‘Wir bauen für Sie’ en aan het slot ‘Vielen Dank für ihr Verständnis’.