Tag: fietsen scoort

Ga toch fietsen!

De secretaris krijgt regelmatig een blik van bewondering, als hij desgevraagd vertelt altijd met de fiets naar het werk te gaan. Hij grijpt dan graag de kans aan om deze gezonde gewoonte toe te lichten, in de illusie de gespreksgenoot meer ‘fietsminded’ te maken. Eigenlijk gek, waar je pakweg 15 geleden nog moest rechtvaardigen waarom je op een kort stukkie de auto nam, sta je tegenwoordig te prediken over de voordelen van de fiets. Hopelijk kan een campagne als ‘Fietsen scoort’ de arbeidersbeentjes in de rondte krijgen.

Toch maar even terug naar de argumenten die de secretaris opwerpt om het stalen ros aan te wenden voor woon-werkverkeer. Deze afstand bedraagt voor hem welgeteld slechts 4 km. Daarbij speelt de parkeerproblematiek op zijn werk de tweewieler zeker in de kaart. Inclusief het parkeren en het zich installeren, zou de tijdsduur met de wagen – helemaal in geval van langzaam rijdend verkeer in de spits- zomaar langer kunnen zijn. Vergeet voorts niet het verfrissend effect voor de geest dat een fietstocht oplevert: vooral na een hectische dag is het heilzaam om enkele fietskilometers af te leggen, zodat men weer als de joviale papa het thuisfront tegemoet kan treden.

Het kan natuurlijk zijn dat de secretaris dan nog het gevoel heeft het onderspit te delven, bijvoorbeeld door de vaak aangevoerde weermotieven. Maar er zijn genoeg feitjes waarmee die mensen van suiker om de oren kunnen worden geslagen. Zeg nou zelf, hoe vaak is echt een regenpak noodzakelijk om het kantoor in redelijke staat te bereiken? Er zijn overigens ook preciezere cijfers voorhanden. Ene Gerard Poels houdt zijn droge woon-werk kilometers (3 a 4 keer per week Grave-Nijmegen en vice versa) bij op de website www.hetregentbijnanooit.nl.

Grafiekje van website www.hetegentbijnanooit.nl
Grafiekje website hetregentbijnanooit.nl

En wat schetst onze verbazing: na 242 ritten is 87% onder droge omstandigheden afgelegd! Februari 2009 was het meest ongunstig met toch maar in 36% van de gevallen een natte (regen)broek. En dan te bedenken dat deze meneer Poels gemiddeld langer op het rijwiel zit dan zijn fietsende collegae. ‘Ga toch fietsen’ is dus het devies!