Tag: kanker

Collectief valt te vechten tegen kanker, individueel niet

In een Wetenschapsbijlage over kanker van de Volkskrant stond het onlangs weer (zaterdag 30 november 2013). Dit keer was het longarts (aandachtsgebied oncologie) Mariska Koster die het ter sprake bracht. Hoofdlijn van het interview: haar werk belastte haar dermate dat zij besloot ermee te stoppen. Maar dat was niet waar mijn oog op viel. Het interview bevatte een specifieke passage die mijn aandacht trok. “Er wordt gesproken over de strijd tegen kanker. Dat maakt me boos – het is geen strijd, het is pure pech.” Inderdaad, alsof iemand die sterft niet hard genoeg gevochten heeft.

Ik voelde mij persoonlijk aangesproken. In 2010 en 2012 was ik betrokken bij evenementen waarbij geprobeerd werd geld in te zamelen voor medisch onderzoek naar de genezing en revalidatie van kanker. Als deelnemer fietste ik eerst zes keer Alpe d’Huez op, later drie keer de Mont Ventoux. Ik verzorgde echter ook communicatieactiviteiten voor mijn team of het evenement. Daarbij wist ik dat kanker overleven geen kwestie is van vechten, maar van geluk. Ik kende de bezwaren die Mariska Koster en vele anderen terecht opvoeren. Toch maakte ik bewust expliciet gebruik van het idee dat we tegen kanker kunnen en moeten vechten. In de hoop dat het ergernis en pijn wegneemt bij patiënten en medici, leg ik hieronder graag uit waarom ik deze keuze maakte.

De communicatiecampagnes voor fondsenwerving zijn gericht op drie soorten doelstellingen: kennis, houding en gedrag. Er wordt eerst geprobeerd mensen op de hoogte te brengen van onze projecten en deze uit te leggen. Vervolgens wordt getracht de doelgroep zich een mening te laten vormen. In de praktijk komt het er hierbij op neer dat we willen dat anderen ons gevoel van noodzaak voor een project gaan delen. Tenslotte wordt geprobeerd de doelgroep te inspireren om tot actie over te gaan: meehelpen of een donatie doen bijvoorbeeld.

Om deze drie doelstellingen te realiseren zijn we in de communicatie afhankelijk van het vertellen van verhalen. Storytelling helpt mensen om onze plannen te begrijpen, er een betekenis aan te hechten en geïnspireerd te raken. Het verhaal moet echter wel krachtig genoeg zijn om de aandacht te trekken en vast te houden. Misschien wel het belangrijkste element om een krachtig verhaal te vertellen is het creëren van een conflict. Om u een idee te geven: als Harry Potter niet voortdurend ruzie had met Voldemort, zou niemand de boeken van J.K. Rowling de moeite waard vinden. En een sprookje over Roodkapje die keurig door de wolf bij haar zieke oma afgezet wordt, waarna de wolf uit beeld verdwijnt, wordt ook geen succesnummer. Het wordt pas interessant als Roodkapje en de wolf met elkaar de strijd aangaan.

Door in onze verhalen keer op keer te spreken van een strijd tegen kanker creëren we het conflictelement dat we nodig hebben. Het aloude gevecht van goed tegen kwaad is het beste ingrediënt voor een verhaal dat sterk genoeg is om de aandacht te trekken en vast te houden. Het verhaal zal zo de toehoorder, kijker of lezer inspireren om ‘mee te vechten’. Op deze manier bereiken we onze communicatiedoelen, die in dienst staan van de patiënt. Dat laatste me een belangrijk en waardevol gegeven.

Een andere weg om de communicatiedoelen te bereiken zie ik niet zo snel. De vraag is echter wel hoe groot de schade mag zijn die communicatiespecialisten met hun verhalen aanrichten. En belangrijker nog: we dienen ons af te vragen in hoeverre de schade beperkt kan worden. Wellicht helpt het als we in de verhalen duidelijker onderscheid maken tussen het individuele lot en de collectieve strijd. De geschiedenis die in de betreffende Wetenschapsbijlage beschreven werd, leert ons dat een maatschappij kan vechten tegen kanker, een eenzame patiënt of arts niet.

World Cancer Day: do you share your energy?

Het is vandaag 4 februari: world cancer day. De Beschermheer van NUt vraagt daarom juist vandaag graag uw aandacht voor een project dat hij komende zomer hoopt te realiseren. Samen met collega’s en studenten wil hij geld inzamelen om een klein verschil te maken in de comeback to life van kankerpatiënten. Terwijl overleven de eerste strijd is, die alleen gewonnen kan worden  met goede zorg en vooral veel geluk, komen veel kankerpatiënten tot de ontdekking dat ook het oppakken van het ‘normale leven’ een moeilijk gevecht is.

De Beschermheer gelooft dat als als de energie van genoeg mensen gebundeld en gekanaliseerd wordt,  het mogelijk is om een klein verschil te maken. Dat kleine verschil is deze keer de aanschaf van meetapparatuur voor medicus Goof Schep, die in het Maxima Medisch Centrum dag in dag uit met hart ziel werkt, onder andere aan de optimalisatie van de revalidatie kankerpatiënten. Het benodigde geld moet opgehaald worden door op een dag de Mont Ventoux van alledrie de zijden op te fietsen en deze prestatie te laten sponsoren. Een hele uitdaging, want de Mont Ventoux wordt beschouwd als de zwaarste berg van Frankrijk.

Do you share your energy?

Later meer. Bekijk nu eerst het manifesto van Comeback to Life. En bezoek de website.