Tag: KRO

Volop herkenning bij ‘De Reünie’

Aangezien het tijdstip van omstreeks 19.00 uur altijd spitsuur betekent in huize secretaris, is het heerlijke Studio Sport moment op zondagavond verdwenen. Het missen van deze broodnodige ontspanning wordt echter gecompenseerd door een programma dat direct na het 8 uur journaal aanvangt, namelijk KRO’s ‘De Reünie’. Het format van dit programma is even eenvoudig als doeltreffend: een willekeurige klas wordt x jaar na dato weer bij elkaar in een lokaal gezet om te kijken wat er van deze adolescenten terecht is gekomen.

Het frappante is dat het hele idee van een reünie eigenlijk nauwelijks terzake doet, ofschoon vaak kort ingegaan wordt op de onderlinge verliefdheden van destijds. Nee, het programma gaat simpelweg over de levensloop van mensen zoals u en ik. En dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, dat doceert ons De Reünie in volle glorie. Aangrijpende, vrolijke en ontroerende verhalen wisselen elkaar af: mensen die een dierbare hebben verloren, mensen die worstel(d)en met hun seksualiteit of psychische problemen, mensen die fantastisch vrijwilligerswerk verrichten, mensen die hun medemens inspireren.

Bron: mediacourant.eu

Dat het programma zo aanslaat, is ongetwijfeld ook de verdienste van presentator Rob Kamphues. Op een respectvolle manier weet hij de aanwezigen hun openhartige anekdotes te ontfutselen: bovendien krijg je als kijker nooit het gevoel dat de meest tv-genieke verhalen over de rug gaan van de deelnemers. Heel soepel en natuurlijk stapt de emotioneel intelligente Kamphues over van een zwaar naar een licht onderwerp. De secretaris is blij dat hij zijn talenten hier tot wasdom laat komen in plaats van in zijn cabaretvoorstellingen.

Qua concept is De Reünie zeer vergelijkbaar met het eerder door de secretaris gerecenseerde ‘Hello Goodbye’, dat op de kijker eenzelfde uitwerking zal hebben. Een flinke scheut herkenbaarheid en een baken van rust in het huidige televisie-aanbod. Een uitstekend programma om het weekend uit te luiden!