Tag: NUt

NUtferentie: u gaat van ons horen in 2012

December is niet alleen de maand van Sinterklaas en Kerst, het is naar goed gebruik ook de maand waarin het bestuur van NUt de NUtferentie organiseert. En dus betrad de Beschermheer vandaag om 14.31 uur de Verkadefabriek te ‘s-Hertogenbosch, waar hij behalve de Secretaris en de Voorzitter ook een opgerolde struisvogel aantrof, al bleek dit laatste bij nadere inspectie een ooit aan de jonste Secretaristelg uitgeleend speelkleed te zijn. Het ding heeft ons de rest van de dag achtervolgd als een vijfde wiel aan de wagen, een blok aan het been, nou ja, whatever.

De NUtferentie werd afgetrapt met een espresso en lauwe chocomel en voordat de deelnemers aan de bijeenkomst het zelf in de gaten hadden was al besloten dat er in de komende maanden een visueel NUt-manifesto ontwikkeld zal worden. Een mooi klusje voor de Beschermheer, die zit de laatste tijd toch al behoorlijk te prutsen met iMovie. Bovendien zal de Voorzitter zich opnieuw buigen over de vormgeving van het blog en zal de Secretaris opnieuw nadenken over mogelijke gastauteurs.

Vervolgens ging men aan de slag met de notulen van de Klankbordgroepvergadering, die behoorlijk gedateerd doch daarom nog niet minder waardevol bleken te zijn. Eén van de suggesties, die van een NUtprijs, werd omarmd en vervolgens 180 graden gedraaid: NUt zal in gevallen van buitensporige oppervlakkigheid en smakeloosheid mensen/organisaties/fenomenen bekeuren met een NUtboete. De betreffende mensen krijgen dan een keurige NUtbon uitgeschreven.

Ondertussen viel ergens het woord authenticiteit, waarna zich een discussie ontspon rondom dit begrip. Kan een mens wel authentiek zijn? En als we het al kunnen, zijn we het dan misschien tijdens onze allerintiemste, individuele momenten? (Hopelijk kunnen de Secretaris en de Voorzitter leven met deze omschrijving van een bepaalde handeling).

We kwamen er niet echt uit. Niet erg, want het was geen geagendeerd item. (Spreek uit: aitem, mensen die ietem zeggen, leggen meestal ook in het woord pagina de klemtoon verkeerd, een uiterst hinderlijke gewoonte van treurig aandoende, sipkijkende, kantoorklerken). Wel geagendeerd waren de statistieken. De Secretaris was zo aardig geweest om de bezoekerscijfers van  van dit blog het afgelopen jaar onder de loep te nemen, waardoor wij u met trots kunnen melden dat ongeveer 60.000 bezoekers het afgelopen jaar NUt op dit blog wisten te vinden!

Wij vervolgenden de NUtferentie bijzonder besluitvaardig: er komt in 2012 niet alleen een beeldmanifesto, ook de eerste NUtpocket zal het licht zien. De voorlopige titel is veelbelovend: De snor van Ted de Braak en andere verhalen.  Bestellingen kunnen nog niet gedaan worden. Wel kunt u artikelen van het NUtblog die u graag in de pocket terug wilt zien aandragen via het reactieformulier onder aan dit bericht.

Inmiddels was de agenda volledig doorlopen, waarna de Secretaris een voorwerp dat hem inspireert op tafel legde: een kleine voetbal. Over het hoe en waarom zult u in de komende week/weken op dit blog kunnen lezen. De Voorzitter liet ons een pen zien waar hij een speciale band mee heeft. Altijd op zak, er worden zoveel ideeën mee aan het papier toevertrouwd dat de vulling slechts 4 tot 6 weken meegaat! De Beschermheer, tenslotte, vertelde bezig te zijn met het ontleden van het probleem dat we juist dat wat we van binnen voelen, onze overtuigingen, moeilijk kunnen verwoorden, terwijl verhalen juist zulke krachtige communicatie-instrumenten zijn. Een prachtig dilemma, maar we hadden honger en werden bovendien verwijderd door het personeel van de Verkadefabriek, zodat de Beschermheer en de Voorzitter opnieuw gedwongen waren het pand voortijdig te verlaten.

Getreurd werd er echter niet. Onder het genot van een door onze vaste lezer Wallie gesponsorde fles uitstekende Portugese, rode wijn, bespraken wij de rest van de zaken bij eetbar Dit, een tent die wij waarschijnlijk een dezer dagen nog wel zullen reviewen. Aardig voor deze sponsor zal het besluit zijn dat het bestuur van NUt de intentie uitgesproken heeft te streven naar een wat meer evenwichtige verdeling in de plaatsingsmomenten van nieuwe artikelen, zoals nadrukkelijk door hem gevraagd.

Wat vooral beklijft: een manifesto en een pocket. U zult van ons horen in 2012. We hebben er zin in.

Goed nieuws: NUt archieven terecht

De Beschermheer van NUt heeft u, en de Voorzitter en de Beschermheer in het bijzonder, goed nieuws te melden. De volledige NUt-archieven, althans het gedeelte dat niet online opgeslagen is, raakte kwijt bij de vorige verhuizing van de Beschermheer. Een drama zonder weerga, dat door de overige leden van het bestuur uiterst sportief opgevat werd en afgedaan met opmerkingen als: “Kan gebeuren.” Gelukkig is de Beschermheer de laatste jaren niet al te honkvast gebleken, een nieuwe verhuizing dient zich binnenkort aan. En in de voorbereiding daarop werden enkele tot op heden ongeopende verhuisdozen van de vorige keer alsnog geopend om te kijken wat er ook al weer in zat. De verrassing was groot toen bleek dat in één van de dozen in kwestie de voor het nageslacht verloren gewaande NUtarchieven bleken te zitten.

Natuurlijk is de inhoud van deze archieven net zo geheim als het recept van Coca Cola. Desalniettemin wil de Beschermheer de Voorzitter en de Secretaris graag geruststellen: zowel de noten als de sigaren zijn nog in goede staat.

Binnenkort wordt er dus opnieuw verhuisd. Als dat maar goed gaat…

In memoriam deel 2: creatieve energie uit de venen

Hierbij in aansluiting op het in memoriam van NUt van de beschermheer, de versie van de secretaris. Ook hier vergezeld van de waarschuwing dat we alle drie springlevend zijn. Sterker nog: de secretaris hoopt overmorgen de (bijna middelbare) leeftijd van 34 te bereiken, en rondom deze tijd een derde nakomeling te begroeten!

Gistermiddag kwam er een abrupt einde aan het smaakmakende NUt. Onder de 75 slachtoffers van de ontspoorde ICE in de buurt van Neuss bevonden zich de drie oprichters van NUt, Jasper van den Broek, Thomas Klijn en Joris van Dooren. Van den Broek zou met zijn twee trouwe companen  daar de premiѐre bijwonen van zijn derde film ‘Im Westen etwas Neues’.

 NUt werd rond het jaar 2000 opgericht door Jasper van den Broek en Thomas Klijn. De twee kenden elkaar uit het Nijmeegse studentenmilieu en waren goed bevriend. Wat eerst begon als een ogenschijnlijk vluchtig idee, vond in eerste instantie zijn beslag in een zowel serieus als ludiek convenant. Vrij snel daarna werd het duo uitgebreid met een derde studiegenoot, Joris van Dooren. Daarmee was het bestuur compleet: er was een Voorzitter (van den Broek), een Secretaris (Klijn) en een Beschermheer (Van Dooren).

De kern van het convenant is te herleiden tot de volgende zinnen: “.. NUt streeft naar oorspronkelijkheid, die de vervuilende culturele uitingen in de huidige samenleving een halt kan toeroepen…” en “ ..Ons credo is zelfontplooiing van het individu. Dit bereiken wij door in alle openheid en vrijheid kennis over te dragen aan elkaar. Dit vraagt om een flinke dosis nieuwsgierigheid, leergierigheid en zelfreflectie van elke deelnemer. Op deze manier kunnen we elkaar geestelijk op scherp zetten en inspireren…”

Het duurde nogal een tijd voordat deze beloftevolle woorden in daden werden omgezet, maar “dat gebeurt wel vaker met bescheiden academici” , aldus Klijn een half jaar geleden, die tot aan zijn dood actief stukjes bleef schrijven voor een trouw publiek. “Nieuwsgierigheid en leergierigheid waren ons wel toevertrouwd, maar persoonlijk geloofde ik niet dat men en masse op onze wellicht interessante, maar zeker niet erg opvallende ideeën zaten te wachten”.

Het NUtblog, opgericht in 2008, bracht langzaam maar gestaag een kentering in deze onzichtbaarheid. De thematiek was divers, het aantal vaste lezers breidde zich snel uit. In december 2010 werd voor het eerst het aantal van 5.000 bezoekers overschreden. Het was ook in deze maand dat in Bunnik de eerste NUtferentie gehouden werd, waarop het bestuur van NUt besloot tot een eerste herdefiniëring van de beginselen van NUt.

“Ik denk dat de lezers begonnen te proeven dat we een baken van rust waren in een sterk veranderend medialandschap. Destijds was de hele goegemeente druk aan het twitteren, pingen en social networken. Wij – althans mijn vrienden Van den Broek en Van Dooren- deinsden niet terug voor deze moderne middelen, maar ons format was simpelweg voldoende om onze gedachtes uit te dragen. Grappig dat al die zaken al lang het onderspit hebben gedolven en dat iedereen zich nu vooral bezig houdt met lezen en radio luisteren”, lachte Klijn, “daar droomde ik toen stiekem best vaak van”.

Klijn, wiens zoon Micha zijn filmdebuut maakte in “Im Westen etwas neues” keek met gepaste trots terug op de successen van NUt. “Toch is het mij slechts gegaan om intrinsieke geestelijke groei. Op de NUtferentie eind 2010 stelde ik al dat ik in de eerste plaats voor mezelf schrijf. Wellicht droeg dat juist aan de herkenning bij de lezers. NUt schreef niet om het aantal hits of om welke populariteit dan ook. Die zoekmachines werkten voor mij ook zo onvoorspelbaar dat het onzinnig was om je daarover ook maar enige illusies te maken”.

Eén van de hoofddoelstellingen, het inspireren van elkaar, lag in dat licht bezien wel iets lastiger, bevestigde Klijn, alias ‘de secretaris’: “alleen ons eigen clubje inspireren getuigt nu niet van een open en avontuurlijke geest”. Het blog, en later de vaste columns van Klijn, de lezingen van Van Dooren en de korte films van Van den Broek brachten meer mogelijkheden om hun intenties te realiseren.

De kern van het succes: “het klinkt een beetje vaag, maar uiteindelijk loont het het meest om dicht bij jezelf blijven. Je moet als het ware in je eigen venen kruipen en dan de creatieve energie laten stromen. Daarnaast is het natuurlijk prachtig om met gelijkgezinden ideeën uit te wisselen. Door ons verschillende achtergronden en invalshoeken versterkten we elkaar”.

Helaas is aan deze samenwerking nu zo plotseling een einde gekomen. Zoon Micha Klijn beraadt zich met zus Yaelle en Yannick van Dooren over een eventueel passend en symbolisch vervolg. De naam NUt zal echter uit respect niet meer gebruikt worden. 

NUtferentie belooft mooie toekomst NUt

Gisteren werd de eerste NUtferentie gehouden. Een beetje club organiseert zo’n landelijke bijeenkomst in Zeist of Bunnik, dorpen op stand en centraal in het land. De Voorzitter had daarom een ‘coupé’ gereserveerd in een Bunnikse uitspanning met de naam ‘Vroeg’.

Op een lege maag is het slecht vergaderen en dus werd na binnenkomst eerst de lunchkaart aan een inspectie onderworpen. Er werd driemaal gekozen voor een salade met zalm en brood, een overduidelijk teken dat de kaart enigszins aan de magere kant was. Anders kom je namelijk niet drie keer op hetzelfde gerecht uit. De salade zelf stelde evengoed niet teleur, al had er wat meer brood bij gemogen. Nu zag de Beschermheer, die relatief weinig gêne kent, zich genoodzaakt om één van de door de Secretaris meegenomen zakken cashewnuts open te scheuren en het op een schranzen te zetten.

De beschermheer had vooraf voorgesteld dat alledrie de bestuursleden naast de door de Voorzitter kundig samengestelde agenda tweemaal een kwartier spreektijd zouden krijgen. Eenmaal om hun visie op NUt te geven en een tweede maal om een willekeurig thema op persoonlijke titel toe te lichten. Logischerwijs trapte de Voorzitter af, maar niet voordat de bestuursleden elkaar gecomplimenteerd hadden vanwege hun passende kleding, waarbij het opviel dat zelfs de Beschermheer de moeite genomen had om een overhemd aan te trekken en de Secretaris opbiechtte dat hij zijn stropdas niet zelf gestrikt had, maar dit overgelaten had aan zijn vrouw, die overigens zitting heeft in de Klankbordgroep.

Daarmee is het woord klankbordgroep gevallen, een uitstekend moment om even aan te halen dat de vergadering feitelijk geopend werd met het ingezonden bericht (op speciaal houtvezel papier, volgens de Beschermheer een gerecyclede IKEA-kast, wat hij alleen zelf echt geestig vond) waarin de klankbordgroep bekend maakte de domeinnaam nutblog.nl voor het jaar 2011 cadeau te doen. Scoop nummer 1 dus: u vindt dit blog vanaf zeer binnenkort niet alleen op dit adres, maar ook op nutblog.nl. Hulde!

De Voorzitter gaf te kennen het bestuur graag een zelf samengestelde korte film te laten zien over het begrip tijd. Aldus geschiedde, waarna een interessante discussie over tijd losbarstte. De Voorzitter gaf daarbij te kennen erg met het begrip tijd bezig te zijn, ook in zijn persoonlijke leven. Hij vindt het mede daarom interessant om buiten het blog te werken aan wat grotere projecten die wat meer beklijven. Dit kunnen films zijn, maar ook boeken of andere informatiedragers. De film zal uiteraard zeer binnenkort op dit blog te zien zijn.

Vervolgens gaf de secretaris te kennen enigszins in de verlegenheid gebracht te zijn door het verzoek zijn eigen visie op de ontwikkeling van NUt weer te geven. Hij beschouwt dit niet als zijn sterkste punt en voert graag de visie van een ander uit, mits hij zich daar in kan vinden. Een gedurfd staaltje zelfreflectie en welbeschouwd helemaal niet erg voor een secretaris, aangezien deze feitelijk andere taken heeft.

De Beschermheer kwam tot de conclusie dat hij het tegenovergestelde is van de secretaris: volop visie, maar te beroerd om deze ook grondig uit te voeren. “NUt is gestart als studentikoos initiatief”, stelde hij, “maar is mettertijd tijd die status ontgroeid.” Het voorstel was dan ook om het oorspronkelijke en nog altijd geldende NUtconvenant tot relevante geschiedenis te verheffen en aan een gemoderniseerd convenant te werken, dat het bestuur blijvend moet inspireren. Dit idee werd omarmd, er gaat dus aan gewerkt worden. U zult binnenkort het nieuwe NUt-convenant op deze site aantreffen.

Vervolgens trok de Secretaris een papiertje uit zijn tas met daarop een aantal overdonderende statistieken. Hij zal hier, ook op verzoek van onze sympathisant en vaste lezer, de heer Leferink, een blogartikel aan wijden. Vandaar dat wij het hier slechts kort aanhalen.

Er bleven de hele middag maar verrassingen uit de tas van de Secretaris komen, het boek Alleen met velen van Gerarda Mak over het leven van haar moeder bijvoorbeeld. Tijdens een gevoelig en gloedvol betoog legde de Secretaris uit waarom het boek hem zo geraakt had, daarbij enkele passages voorlezend. De bekentenis dat een enkel fragment hem tot tranen toe geroerd had, was van ongekende schoonheid.

Bij zoveel sentiment was het tijd om een fles wijn open te trekken, waar bij de Voorzitter kordaat de knoop doorhakte: het moest een rioja worden, gesponsord door de vader en/of de moeder van de Secretaris, het is een beetje onduidelijk wie binnen het gezin daadwerkelijk de financiële pijn zal dragen. Hoe het ook zij, het bestuur dankt u van harte. De wijn kwam ter plaatse en na een kwartiertje klungelen had de serveerster hem ook open, zodat de Beschermheer onder het streng toeziende oog van de Voorzitter de wijn kon proeven en goedkeuren, daarbij uiteraard vrezend voor het oordeel dat de Voorzitter vervolgens in tweede instantie zou vellen.

Ondertussen was het tijd voor de eigenlijke agenda. Deze werd efficiënt afgewerkt. Belangrijkste besluiten:  alle leden aanvaarden een nieuwe bestuursperiode voor onbepaalde termijn. Aan de onduidelijke functie van Beschermheer wordt geen verduidelijking toegevoegd. Plannen voor een NUt-boek worden doorgezet, mogelijkheden om een transparante ja/nee sticker te ontwerpen worden nogmaals bekeken. Het NUtblog zal voorlopig advertentieloos blijven. De te verwachten opbrengst is gering en advertising zou de perceptie van de content kunnen beïnvloeden. De inschatting is ook dat het niet goed past bij het onafhankelijke karakter van NUt. de Voorzitter gaat werken aan een nieuw logo en een nieuwe huisstijl;. Tevens zal er nagedacht worden over de schrijfwijze van de naam NUt. Daarnaast zal er op de site meer informatie beschikbaar komen over de Voorzitter, Secretaris en Beschermheer zelf. De Voorzitter zette hiervoor direct ter plekke de Secretaris op de foto, een actie die om onduidelijke redenen geweigerd werd door de Beschermheer.

Misschien was laatstgenoemde al te zeer bezig met zijn slotbetoog, waarin hij stelde dat de kenniseconomie niet alleen mislukt is, maar ook een achterhaald begrip. Willen we internationaal concurrerend blijven, dan zullen we toemoeten naar een creativiteitseconomie. Google en en Social media zorgen er immers voor dat kennis steeds beter beschikbaar wordt. Het draait in de toekomst om de verrijking van die kennis en de toepassing ervan om problemen op te lossen. Hiervoor zal creativiteit een sleutelwaarde moeten worden in ons onderwijs. We zullen onze kinderen, in plaats van de creativiteit af te leren, aan moeten leren hoe individuen en groepen structureel creatief kunnen zijn. Cruciaal daarbij is het bewustzijn dat je je veilig moet voelen om onveilig te kunnen denken.

Een waardige afsluiter, waarna het pand, een alleszins fraai opgeknapte boerenschuur, verlaten werd.

Een mooie toekomst ligt in het verschiet!

Draag bij aan de agenda van de NUtferentie

Beste lezers,

NUt organiseert op 18 december de NUtferentie. Een moment waarop de Voorzitter, de Secretaris en de Beschermheer terug en – vooral – vooruit zullen kijken. Er zullen beslissingen genomen worden die bepalend zullen zijn voor de richting waarin NUt zich in de komende jaren zal ontwikkelen.

Er wordt op dit moment een agenda vastgesteld voor deze bijeenkomst. Wij kunnen ons voorstellen dat u van mening bent dat bepaalde zaken tijdens deze vergadering aan de orde dienen te komen. In dat geval nodigen wij u uit om dit via het reactieformulier kenbaar te maken. Uiteraard wordt u persoonlijk op de hoogte gehouden van de uitkomst van de discussie over het onderwerp dat u aandraagt.

Met vriendelijke groet,

De Beschermheer

 

Paus gaat bloggen

Het NUtblog, uw gids bij alle lichte en zware levensbeschouwelijke vraagstukken, krijgt er serieuze concurrentie bij. De Paus heeft volgens de Telegraaf namelijk besloten om te gaan bloggen. Hij voorziet “diepere banden over grotere afstanden”, een poëtische zinsnede waar wij niet direct op gekomen zouden zijn, al kan het het ook een gelukkig uitvallende vertaling van een kromme Duitse of Latijnse zin zijn natuurlijk.

Is deze beslissing van Benedictus XVI, die zijn naam hiermee overigens eer aan doet, een absolute doorbraak? Nee, het Vaticaan was al druk bezig met vodcasts op de iPhone en iPod. Bovendien zitten ze hardstikke op Facebook.

Wij van NUt zijn vooral benieuwd hoe de Paus om zal gaan met de moderation van de comments. De tone of voice van een goede blog is wat ons betreft bescheiden, oprecht, licht humoristisch en vooral zelfrelativerend. En daar noemen we een paar puntjes waar het Vaticaan, in de ogen van de beschermheer dan toch, nog niet echt in uitblinkt. En wie kaatst, mag de bal verwachten. Onderstaande cartoon van godisamyth.com “verwoordt” dit prima: