Tag: perspectief

Markus Raetz en het spel met perspectief

Zoals u wellicht weet, is de secretaris dol op optische spelletjes. Deze week werd hij op een MOA-symposium (over zorg vanuit verschillende perspectieven) gewezen op een bijzonder kunstwerk van de Zwitser Markus Raetz. Het heet “Oui/ non”; het bijzondere hieraan is dat aan de ene zijde van het sculptuur de letters ‘oui’ verschijnen, maar als de camera langzaam gaat draaien, toont het de verblufte kijker het woord ‘non’. Ongelooflijk ingenieus!

 

Waarom organisatieveranderingen zoveel ellende veroorzaken

Ook wel eens een organisatieverandering meegemaakt? In de meeste gevallen gaat het zo: de directeur van de toko gaat voor de groep staan, zegt dat de buitenwereld de organisatie dwingt om een paar stappen voorwaarts te zetten, licht het te optimistisch ingeschatte tijdspad waarop deze stappen gezet moeten worden kort toe en eindigt met de zalvende boodschap dat persoonlijk leed zoveel mogelijk voorkomen zal worden. Om vervolgens een traject te starten dat een paar stappen terug betekent en maximaal persoonlijk leed veroorzaakt. Wij van NUt vroegen zich al een tijdje af: hoe komt dat toch? Waarom lijken beslissingnemende mensen toch zo weinig empathisch?

Vandaag kwamen we achter het antwoord: omdat het zo is. Wacht even, nog een keer: omdat het zo is.

We zijn namelijk een boek aan het lezen van de auteur die al tweemaal het wereldbeeld van de Beschermheer wist te kantelen (2 x een kwart, de wereld ziet er dus sindsdien totaal omgedraaid uit). Daniel Pink dus, die verbluffend heldere meesterwerken schreef op het gebied van motivatie en creativiteit. Of eigenlijk andersom. Nou ja, wat maakt het uit. Het nieuwste boek van Daniel Pink, waarvan we nog maar even af moeten wachten of het de wereld weer een kwart doet kantelen, gaat over verkopen. “We are all in sales now”, zegt Pink. Hij bedoelt: allemaal besteden we veel van onze tijd aan het overtuigen van anderen.

Het boek heet dan ook “selling is human”. Op 1/3 kwamen we vandaag een interessant passage tegen over perspectiefwisseling en empathie. Een leuk stukje huiswerk voor u: knip eens tien keer met uw vingers en teken vervolgens een E op uw eigen voorhoofd.

Gedaan?

Was de E leesbaar voor iemand die tegenover u stond of voor uzelf? Het blijkt een goede indicatie van hoe sterk u geneigd bent te denken vanuit het perspectief van een ander. En wat blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken? Hoe meer macht mensen hebben, hoe vaker ze een E tekenen die ze alleen zelf kunnen lezen. Oftewel: hoe meer macht mensen hebben, hoe minder goed ze zijn in het denken vanuit het perspectief van een ander. Ain’t that scary? Juist de mensen die geacht worden erin te slagen u juichend een organisatieveranderingstraject te laten doorlopen hebben moeite de zaak vanuit uw perspectief te bekijken. Wij van NUt vinden het een schokkende, veel ellende verklarende wetenschap. Treurigstemmend of niet, doe er uw voordeel mee.