Tag: slaaponderzoek

1 nacht alleen?

Dit blog brengt het risico met zich mee dat de secretaris voortaan voor een grote a-romanticus wordt versleten. Gelukkig kan hij als achtergrond een onderzoek aandragen dat bewijst dat hij niet alleen staat in zijn mening. Uit een Brits onderzoek namelijk blijkt dat het merendeel van samenslapende geliefden wel eens nadenkt over het vervangen van het dubbele bed door twee afzonderlijke bedden of zelfs over een verhuizing naar een andere slaapkamer. Voor circa een op de vijf ondervraagden is dit laatste een heel reële optie.

De secretaris kan, hoe vervelend ook voor zijn eega, niets anders dan hartgrondig in deze gedachten meegaan. In zijn ogen is slapen een 100% individuele aangelegenheid die niet door andere (menselijke) factoren in gevaar moet worden gebracht. De onderzoekers beweren zelfs dat samen slapen iemand gemiddeld 2 uur per nacht kost. Dit klinkt wel erg overdreven, maar het in het bewuste onderzoek gepubliceerde lijstje met irritaties over de bedgenoot (m/v)  is werkelijk indrukwekkend.

Bron: gezondheidsnet.nl

De grootste ergernis betreft het vasthouden van de bovenkant van de deken bij het wegrollen, zodat de partner in de kou komt te liggen. Op de tweede plaats staat het wegduwen van de ander naar de rand van het bed, waardoor zijn of haar ribbenkast wordt geteisterd door de harde zijkant. De restcategorieën worden gevormd door onwenselijke gewoontes waar je als partner soms voor eeuwig aan vast zit: o.a. snurken, tandenknarsen en kwijlen. Aan dit laatste maakt de secretaris zich overigens onbedoeld schuldig.

Uit piëteit -of is het angst voor de reactie?- met zijn geliefde hebben deze overduidelijke bevindingen bij de secretaris nog niet tot concrete gedragsverandering geleid. Hij vindt het bijvoorbeeld wel zijn taak als echtgenoot om zo nu en dan zijn eega warm te maken, want de meeste vrouwen zijn natuurlijk ontzettende koukleumen. En wat is er trouwens erger dan een paar ijsklompen tegen je been te krijgen? Als de warmte zich enigszins van de vrouw heeft meester heeft gemaakt, stopt de secretaris direct met deze nobele taak, want het zweet breekt hem al gauw uit. De ‘lepeltje-lepeltje’ ligging is voor hem dan ook een tamelijk kort houdbaar genot.

Toch, de keren dat de secretaris bij afwezigheid van zijn partner noodgedwongen alleen moest slapen, waren zijn nachtrusten abominabeler dan normaal. Een korte dagevaluatie, een tedere hand of kus: ze werden node gemist. Wat is de meest gewenste situatie? De secretaris slaapt er nog maar eens een nachtje over……