Tag: sociale media

Over web 2.0 en onze motivatie om eraan bij te dragen

De Beschermheer leest op het ogenblik het boek Cognitive Surplus van Clay Shirky. Stiekem doet hij dat deze keer in het Nederlands (niet verder vertellen), dan is de titel Slimmer, wat een matige vertaling is (de titel, niet per se het boek in zijn geheel). Van dit boek verschijnt vast en zeker zeer binnenkort op dit blog een recensie, maar graag delen wij nu reeds een paar interessante inzichten met u.

Zo blijken Shirky en de Beschermheer een ervaring te delen. Als je mensen bijpraat over hoe veel mensen schijnbaar belangeloos bijdragen aan de ontwikkeling van waardevolle en minder waardevolle, of soms zelfs vrij waardeloze, content op het web, zucht de toehoorder eens diep. Daarna zegt deze: “Waar halen ze toch de tijd vandaan?” En: “Waarom doen mensen dat in godsnaam terwijl ze er niet eens voor betaald krijgen?”

De antwoorden blijken simpel. Mensen hebben tijd zat. Het enige dat ze hoeven te doen is de tv uitzetten. De meesten onder ons hebben decennia lang meerdere uren per dag stompzinnige tv-programma’s gekeken. Als je daarmee stopt, de computer aanzet en je interesses volgt, is creatie van content ineens heel dichtbij. Tot voor kort moest je daarvoor ook nog opstaan van de bank, maar met de komst van laptops, wifi, smartphones en tablet computers (neutraal woord voor iPads), hoeft dat ook al niet meer.

Dan de tweede vraag. Waarom doen mensen dit terwijl ze er niet voor betaald krijgen? Het antwoord is confronterend. Ze doen dit namelijk juist omdat ze er nog nooit voor betaald hebben gekregen. Shirky legt in zijn boek helder uit hoe de menselijke psyche reageert als er een marktplaats gecreëerd wordt waarin prestaties gewaardeerd worden met een tegenprestatie. Intrinsieke motivatie blijkt erg gemakkelijk de nek omgedraaid te kunnen worden. Hij haalt hiervoor een bekend en interessant onderzoek aan van Deci (& Ryan) uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. Zij nodigden studenten uit voor een experiment. Een eerste groep werd gevraagd vrijwillig een uur lang te puzzelen met een soma kubus. Het eigenlijke experiment vond na dit uur plaats: dan werd geobserveerd hoe lang mensen vrijwillig door puzzelden als de onderzoeker de ruimte verliet om ‘even wat anders te gaan doen’. Een tweede groep kreeg dezelfde opdracht, maar dan tegen een kleine vergoeding. De mensen uit deze tweede groep bleken gemiddeld veel minder lang door te puzzelen… En als vervolgens gevraagd werd nog een keer een uur te puzzelen, maar dan vrijwillig, hadden ze er helemaal geen zin meer in!

Dit moet ons aan het denken zetten. Ongemotiveerde scholieren, zijn die niet de dupe van de marktplaats die ons onderwijs creëert? Een prestatie wordt daar immers beloond met een cijfer. Wordt hun intrinsieke motivatie niet de nek omgedraaid? En wat te denken van het vermarkten van fundamentele maatschappelijke functies als zorg en openbaar vervoer? Moeten we daar wel zo gelukkig mee zijn? De vraag stellen is hem beantwoorden… Vanaf vandaag zijn wij van NUt tegen.

Foto: wikipedia.