Hokjesgeest (4) – Verzamelaars

Kroonkurken, smurfen, deurklinken of espressokopjes. Iedereen heeft wel een oom, neef of broer die verzamelt – of is spaart het juiste woord?
Niets mis mee en maar goed ook voor sommigen. Veel verzamelaars ontlenen er een deel van hun bestaansrecht aan; het is voor hen een levensdoel op zich.

Eerder is al een platenverzamelaar de revue gepasseerd op dit blog. De platencollectie van Paul Mawhinney liet zelfs de Library of Congress versteld staan; zijn collectie is namelijk twee keer zo groot.
Er is een classificering te herkennen bij die verzamelaars. Aardig om ze ’ns op een rijtje te zetten in deze vierde deel van ‘Hokjesgeest’. De meesten hebben trouwens een bepaalde vorm van OCD / OCS.

Verzamelaarsjaarbeurs

Hobbyisten: zijn vaak obsessief bezig om hun verzameling compleet te krijgen. Het zijn amateurs; collecties blijven meestal beperkt tot vingerhoedjes, stripboeken, ansichtkaarten, etc. De meesten doen het naast hun reguliere werk en zijn vaste bezoekers van de Verzamelaarjaarbeurs.

Rage-verzamelaars:
flippo’s! Of het neefje dat alles van een sponsig cartoonfiguur heeft, je kent het wel. Deze vorm is vaak van voorbijgaande aard.

Collectioneurs: verzamelaars die trachten een serieuze collectie op te bouwen. Specialismen zijn o.a. boeken, cartografie, cultuur- en natuurhistorie. Denk aan iemand als bibliofiel Boudewijn Büch.
Kunstverzamelaars horen hier ook bij, zoals Helene Kröller-Müller en de heren Boijmans en Van Beuningen. Zij brachten hun collecties onder in musea in Otterlo en Rotterdam. Overigens vind ik veel antiquairs ook in dit hokje passen; zij specialiseren zich op verschillende gebieden.

Hoarding

Hoarders: dit zijn echte dwangneuroten die werkelijk álles bewaren en het niet kunnen helpen. Tegenwoordig worden er ware freakshows over uitgezonden. Mensen die met deze vorm van OCD leven, weten niet anders en zijn ook dikwijls jaren onder psychiatrische behandeling.

Salon-kunstverzamelaars:
rijken die hun kunst laten verzamelen omdat men zelf geen tijd heeft. Puur voor de vorm dus, geen ware liefhebbers deze mensen …

Ten slotte een tip: neem het verzamelen niet té serieus. Wat blijft er immers over als je collectie compleet is. Dan begin ik opnieuw, zegt u, dat kan natuurlijk 👀

Zero Freitas

En zorg voor een goede beheerder of koper voor uw verzameling als u niet meer in staat bent deze zelf te beheren. Dit lukte Mawhinney na vele pogingen. Platenverzamelaar en busmagnaat Zero Freitas (zie foto) kocht alles van hem. Zeventien stagiars zijn nu dagelijks bezig de collectie te digitaliseren, à 500 lp’s per dag (video)

Afbeeldingen: dailycappuccino.nl, independent.co.uk en Wikipedia

Melancholie mag (2): tankstations

Vijftien jaar terug woonde ik een periode in Dublin, Ierland. Op mijn kamer, waar ik nauwelijks was, hing een poster die ik kort na aankomst kocht. ‘Gas’ , een reproductie van Edward Hopper uit 1940. We zien een tankstationnetje bij een Amerikaanse plattelandsweg, de pompbediende is de enige persoon in het schilderij. Het schemerlicht en de compositie roepen een gevoel van weemoed op.

‘Gas’ (Edward Hopper)

Liggend in bed heb ik het vaak bestudeerd. Het was een geruststellende voorstelling die nooit verveelde. Elke keer als ik het werk terugzie, ga ik op reis.

Hoppers werk roept vaak een gevoel van melancholie op. De Amerikaan staat bekend om zijn verstilde beelden met onderwerpen die er niet echt lijken te ‘zijn’ – zo ook in ‘Gas’.
Het tankstation als ‘non-plaats’, een plek waar je niet lang hoeft (of wilt) zijn, heeft dit ook in zich. Het vullen van de tank is synoniem aan het begin of einde van een reis. Heimwee naar de lange zomervakantie terwijl je vader de geplette vliegjes van de voorruit wast. Het weerzien met landgenoten in de Raststätte, te herkennen aan het aantal keren dat ze naar het buffet lopen. Ook dat is melancholie.

jacobsen_copenhagen

Toch stemt het doorgaande karakter van een tankstation wat mij betreft ook tot optimisme. ‘Gas’ van Hopper roept deze twee uiteenlopende gevoelens steeds weer op.

Bij de afbeeldingen
Onze snelwegen en steden worden bevolkt door nauwelijks onderscheidende bouwsels van de oliemaatschappijen. Deze hebben hetzelfde effect als de winkels in een doorsnee dorpskern; je weet amper of je je in Alblasserdam of Zevenaar bevindt.
Atelier SAD (Matúškovo, Slowakije)

Toch zitten er ook staaltjes van bijzondere architectuur tussen. Het lijken decorstukken uit een science fiction film. Om dit stukje kracht hij te zetten, laat ik een paar bijzondere tankstations de revue passeren. De meeste bouwwerken worden gelukkig door restauratie in stand gehouden.

Purfina-tankstation Arnhem


Afbeeldingen: moma.org, Pinterest en geheugenvannederland.nl

Oostenrijkse geesteswetenschappers

De secretaris leest de laatste jaren zowel vanwege pedagogische redenen, zijn zoektocht naar identiteit alsook oprechte nieuwsgierigheid regelmatig het gedachtegoed van psychologen en psychiaters. Inmiddels is hem opgevallen dat een substantieel daarvan uit Oostenrijk komt. Over de oorzaak hiervan kan men zich heel wat hoofdbrekens getroosten, maar aangezien we het al over zware kost hebben, beperkt de secretaris zich hier tot een opsomming van enkele representanten:

Sigmund Freud (1856-1939): grondlegger van de psycho-analyse en zonder twijfel één van de meest invloedrijke psychologen van de 20 eeuw. Zijn theorie over Es, Ich en Uber-Ich is wereldberoemd. Heeft inmiddels minstens zoveel criticasters als aanhangers, maar ach, maakt dat veel uit? Inmiddels staat Einsteins theorie immers ook op losse schroeven….

Hans Asperger (1906-1980): kinderarts naar wie het syndroom van Asperger is genoemd.In 1944 merkte hij op dat een aantal kinderen die naar zijn kliniek in Wenen waren doorgestuurd, sterk op elkaar leken qua persoonlijkheidskenmerken en gedrag. Ze hadden een onderontwikkeld inlevingsvermogen, erg gevoelige zintuigen, ouwelijk taalgebruik en een egocentrische preoccupatie met een bepaald onderwerp. Wat opvalt aan Asperger, is dat hij, ondanks deze beperkingen, ook hun bijzondere talenten zag die ze in hun latere leven zouden kunnen ontplooien.

Bron: 9thplanet.org
Hans Asperger

Leo Kanner (1894-1981): van Asperger naar Leo Kanner is niet zo’n grote stap. Kanner, generatiegenoot van Asperger, was kennelijk niet op de hoogte van de onderzoeken van Asperger. Aan de andere kant van de oceaan (Baltimore) bestudeerde hij een ander deel van wat we nu het autismespectrum noemen. Hij beschreef een vorm van autisme met ernstige tekorten op taalkundig, sociaal en cognitief gebied. Pas vanaf de jaren ’80, onder aanvoering van de Britse psychiater Lorna Wing, werd het werk van Asperger en Kanner met elkaar verbonden.

Viktor Frankl (1905-1997): grondlegger van de logotherapie, een vorm van existentiële therapie die voortspruit uit zijn indrukwekkende levensverhaal. Voor WOII gaf hij leiding aan het zogenaamde “zelfmoordpaviljoen”, maar vanwege zijn Joodse achtergrond mocht hij geen Arische patiënten behandelen. Belandde in de oorlog zowel in Theresienstadt, Auschwitz en Bergen-Belsen en verloor al zijn familieleden, behalve zijn zuster. Door het lijden dat hij en anderen hadden ondergaan in de concentratiekampen kwam hij tot de opzienbarende conclusie dat zelfs in de meest absurde, pijnlijke en inhumane situaties het leven potentieel zinvol is. Deze conclusie vormde de sterke basis voor zijn logotherapie.

Bron: ksta.de
Paul Watzlawick

Paul Watzlawick (1921-2007): psycholoog en filoloog, die vooral bekend is in de communicatiewetenschap. Bedenker van vijf axioma’s, waaronder de stelling “het is onmogelijk om niet te communiceren”, waarvan het op zijn beurt onmogelijk is om die als student Bedrijfscommunicatie Letteren aan de (toen nog) KUN halverwege de jaren ’90 niet te hebben gehoord. Zijn communicatiepatronen zien we ook terug in de eerder door de secretaris aangehaalde Transactionele Analyse.

De wereld door de ogen van mijn opa – in 1974

Kortgeleden grasduinde ik in een muffig kistje in het ‘rommelhok’ van mijn ouders. Waar ik naar op zoek was? Dat weet ik eigenlijk niet. Het mooie is dat wat je dan vindt altijd een verrassing is.
Tussen de oude foto’s in het kistje vond ik een krantenknipsel uit de tijd toen kranten nog kranten waren. De foto in het stuk herkende ik meteen; het was mijn opa. Hij was politieman bij de rijkspolitie in het Gelderse Groesbeek (toen politiemannen nog politiemannen waren). Bij zijn afscheid in 1974 aldaar verscheen een paginavullend interview in De Gelderlander.
Al lezende openbaarde zich een stilstaand beeld van 40 jaar terug. Uit het, voor die tijd, persoonlijke stuk blijkt maatschappelijke betrokkenheid, relativering en zelfinzicht. Hij had veel plannen die maar deels heeft kunnen uitvoeren (vijf jaar later overleed hij). Ik heb hem daarom nooit bewust meegemaakt en vind dat nog steeds jammer. Zonder pathetisch te zijn leerde ik hem beter kennen toen ik het las.

Dit bracht me ertoe de journalist van het stuk op te zoeken. De zoektocht, die wat weg had van het format van  een populair tv-programma, slaagde redelijk snel. Jan Groos uit Nijmegen wist zich het interview te herinneren en vooral hoe bijzonder het was dat hij een interview gaf:

Politievoorlichters bestonden alleen in steden (gemeentepolitie), en als krant was je in het ‘buitengebied’ meestal aangewezen op een tip, om dan zo snel mogelijk ter plaatse te zijn en zelf te gaan kijken. Noodgedwongen miste je heel veel.’
‘Er was één uitzondering: de rijkspolitiegroep Gennep, die soms uit eigen beweging belde als er iets loos was. Luxe, hoor, in die tijd. Vanuit de groep Groesbeek kreeg ik wel eens de vraag, waarom die Limburgers altijd zo’n goede pers hadden, en het net leek of de groep Groesbeek niks uitvoerde. Ik ben toen begin jaren zeventig eens met de adjudant gaan praten om te kijken of we niet tot wat werkbaarder verhoudingen konden komen. Tot mijn grote en blijde verrassing bleek hij daar zeer voor geporteerd, het avondlijke bellen naar de dienstdoende politieman ten burele werd georganiseerd en, net als in Gennep, belde de groep Groesbeek bij geruchtmakende zaken ook zelf.
De constructieve manier waarop de adjudant en ik indertijd tot wederzijds profijt ‘zaken’ hebben kunnen doen, is mij eigenlijk het meest bijgebleven. Op het punt van openheid, publiciteit en verantwoording afleggen aan het (belastingbetalende) publiek was hij zijn tijd zeker vooruit. Het interview bij zijn afscheid was daar ook een voorbeeld van.’

Na deze anekdote heb ik besloten om het interview integraal op dit blog te publiceren.
NUtblog wil Jan Groos graag bedanken. In de eerste plaats voor het interview en daarnaast voor zijn levendige toevoeging aan het verhaal. Tevens dank aan G.G. Driessen (Heemkundekring Groesbeek) voor informatie en beeldmateriaal uit zijn onuitputtelijke archief.

Adjudant H. van den Broek na 18 jaar Groesbeek: ‘Ik kan er een roman over schrijven.’
‘Van den Broek: ‘Ik zit misschien in een bevoorrechte positie. Ik heb genoeg. Mij hoeven ze de eerstkomende tien jaar geen loonsverhoging meer te geven … Maar waarom maken we dan niet eens een jaar of twee, drie passen op de plaats. Ik zie het natuurlijk allemaal veel te simpel, maar volgens mij zouden ze een paar jaar lang eens geen loonsverhogingen moeten geven …’ (lees verder)

H. van den Broek